Steeds vaker wordt er door werkgevers of opdrachtgevers om een VCA diploma gevraagd voordat er gestart kan worden met de werkzaamheden. Maar waarom een VCA opleiding volgen? En is het werkelijk verplicht?

Waarom een VCA opleiding?

Als je langdurig een bepaald vak beoefend of in een bepaalde branche werkzaam bent, ben je vaak niet meer bewust van de risico’s en gevaren die het werk soms met zich meebrengen. Onveilig werken kan niet alleen consequenties hebben voor jou maar ook voor anderen. Een VCA opleiding is een certificering waarin alles besproken wordt over Veiligheid, gezondheid en milieu.

Ongevallen

Er vallen jaarlijks 10 tot 30 doden in de bouw.  Ook honderden raken gewond en moeten hierdoor een bezoek aan het ziekenhuis brengen. In het geval van een ongeval op de werkvloer kan het de opdrachtgever of werkgever duur komen te staan als deze aansprakelijk wordt gesteld.

Een aantal oorzaken van bedrijfsongevallen:

  • Vanzelfsprekendheid uitvoering werkzaamheden
  • Gebruik van verkeerde materialen, apparatuur en gereedschappen
  • Geen juiste beschermingsmiddelen
  • Contact met gevaarlijk stoffen
  • Vallen, uitglijden struikelen
  • Aangereden worden
  • Geraakt worden door een voorwerp
  • Bekneld raken

waarom een vca opleiding

Is een VCA opleiding verplicht?

Het verplicht veilig werken is vastgelegd in de wet, maar een VCA opleiding is niet per definitie verplicht. Door middel van een VCA diploma kun je aantonen dat je geïnstrueerd bent op het gebied van veilig en gezond werken en dus daarmee op de hoogte bent van alle risico’s op de werkvloer. De Inspectie SZW voert controles uit of er veilig en gezond wordt gewerkt. Indien een bedrijf niet aan de richtlijnen voldoet kunnen er hoge boetes worden uitgedeeld. Dus veel opdrachtgevers eisen een VCA certificaat zodat ze kunnen aantonen dat een werknemer goed is geïnstrueerd.

Veiligheid verbeteren

Iedere werknemer wil aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis. Dus om ongevallen te voorkomen is het goed om te zorgen dat je juiste instructies hebt gehad om veilig aan het werk te gaan. Werkgever en werknemer zijn uiteindelijk beiden verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Dus het is goed dat een VCA opleiding door een opdrachtgever verplicht wordt gesteld.

 

Deze blog is een uitgave van Arbo Opleidingscentrum ©