Nog steeds gebeuren er circa 200.000 bedrijfsongelukken per jaar. Elk bedrijfsongeluk is er één teveel, er is dus nog werk aan de winkel. De basis van het voorkomen van ongelukken is een veilige werkomgeving en het opleiden van medewerkers. Hier heeft u als werkgever een zorgplicht.

Maar staat u ook daadwerkelijk stil bij de veiligheid in uw organisatie? Hoe worden onveilige situaties voorkomen? Worden er controles uitgevoerd? Wie is er verantwoordelijk voor tijdige bijscholing? Hoe wordt voorkomen dat bepaalde routines in de werkzaamheden sluipen, die eigenlijk niet gewenst zijn? Wie controleert of ingeleende medewerkers ook voldoende gekwalificeerd zijn?

Ongevallen binnen uw bedrijf voorkomen

Door het regelmatig onder de aandacht brengen van de grondbeginselen van veiligheid, bereikt u dat veilig werken in het DNA van uw organisatie komt. In de ideale situatie zijn uw  medewerkers zich bewust van veiligheid en wegen risico’s af, voeren voordat ze hulpmiddelen gebruiken een korte inspectie uit en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Zij ruimen hun werkplek op en geven zelf aan wanneer ze niet beschikken over voldoende kennis en niet de beschikking hebben over de juiste PBM’s. Helaas moeten wij constateren, dat op basis van de cijfers, de ideale situatie niet altijd overeenkomt met de praktijk.

Wij geven u daarom graag een aantal handvaten, waarmee u actief aan de slag kunt:

 • Leg een goede basis middels een RI&E en een Plan van Aanpak
  • Geadviseerd wordt om minimaal één maal per jaar een herinventarisatie te doen en op basis hiervan de prioritering aan te passen.
  • Let ook op veranderingen in het productieproces deze kunnen aanleiding zijn voor een noodzakelijke tussentijdse herinventarisatie
 • Maak afspraken over het periodiek keuren van machines en hulpmiddelen
  • Laat de periodieke keuringen van uw logistieke transportmiddelen tijdig uitvoeren. In de meeste gevallen is dit één maal per jaar.
  • Stel een checklist op van aandachtspunten die, elke keer dat een hulpmiddel wordt ingezet, worden gecontroleerd
  • Laat lijsten aftekenen
 • Motiveer medewerkers actief tot het volgen van scholing, oa VCA, BHV en veel gebruikte hulpmiddelen als heftruck en EPT
  • In de meeste gevallen krijg je na het volgen van een opleiding een certificaat. Hiermee geeft de opleider aan dat de medewerker voldoende kennis heeft om met een hulpmiddel om te gaan. Certificaten zijn vaak beperkt geldig, houd in de gaten wanneer herscholing noodzakelijk is
  • ook iemand die incidenteel een hulpmiddel gebruikt moet gecertificeerd zijn
  • iemand weet nooit teveel, maar kan wel te weinig kennis hebben. Ook al lijkt het soms dat iemand voldoende weet, tijdens het volgen van een opleiding komen er altijd wel een aantal zaken aan de orde waarvan de kennis niet paraat was.
 • Incompany training organiseren
  • Het programma van een incompany training sluit goed aan op de praktijk van uw bedrijf. In de training herkennen de medewerkers meteen de situaties uit hun praktijk. En zijn daardoor gemakkelijker in staat om de juiste informatie op te slaan en toe te passen in de praktijk.
  • Een bijkomend voordeel van een incompany training is dat een team na afloop hechter samenwerkt. De deelnemers zijn zich bewust van de inhoud en spreken elkaar daarop makkelijker aan.
 • Zorg voor toezicht, controleer bijv. steekproefsgewijs op het gebruik van PBM’s.
  • Mensen zijn makkelijk. Regels worden snel vergeten of voor dat moment niet van toepassing geacht. Vergelijk het met een snelweg, als er trajectcontrole is rijdt (bijna) niemand te hard, zelfs als de controle niet aanstaat
 • Organiseer toolbox meetings
  • De toolbox meeting is een uitgelezen mogelijkheid om veiligheid te bespreken. In veel gevallen ontstaat er discussie en op dat moment komen de opmerkingen van de werkvloer boven. Pak deze op en doe er wat mee.
 • Maak veiligheid laagdrempelig, stimuleer medewerkers melding te maken van onveilige situaties en leg uit dat het dan geen lastige mensen zijn
  • Helaas hebben veel medewerkers nog de gewoonte zaken niet te melden. Men is bang beschouwd te worden als een “lastig”. Het is niet eenvoudig om deze houding te doorbreken. Kijk eens naar de gestelde vragen in een functioneringsgesprek, wellicht dat het hier aan de orde kan komen.
 • Informeer medewerkers over hun plicht anderen te wijzen op veiligheid
  • Veiligheid is niet alleen een aandachtspunt van de werkgever. Als werkgever heb je een zorgplicht, als werknemer is er een uitvoeringsplicht. Wijs de werknemer op zijn essentiële rol in dit proces en leg uit dat wijzen op veiligheid niet uitsluitend hiërarchisch is gestuurd.
 • Benadruk het gevaar van “insluipende gewoontes”, routine matig handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsongevallen
  • Mensen die veelvuldig dezelfde handeling uitvoeren opereren vaak op de automatische piloot. Zij hebben hierdoor een verlaagde aandacht voor de omgeving. Door medewerkers te laten rouleren over verschillende werkplekken en diversiteit in de handelingen aan te brengen kan dit worden voorkomen.
 • Ondersteun veilig denken en werken middels pictogrammen en berichtgeving. Bijvoorbeeld al 366 dagen geen bedrijfsongeluk
  • Door zichtbaar te maken dat de organisatie actief bezig is met veiligheid wordt een duidelijk signaal afgegeven naar bezoekers en tijdelijke medewerkers. Zij zullen hun gedrag hier direct op aanpassen.
 • Beloon medewerkers die ideeën aandragen ter verhoging van de veiligheid
  • Kleine wijzigingen dragen in veel gevallen bij aan een veiligere werkplek. Stimuleer medewerkers ideeën aan te dragen, door bijv een beloning. Op termijn zult u dit zeker terugverdienen door meer betrokkenheid, verbeterde prestaties en minder uitval.

En mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, maak het dan bespreekbaar en probeer er lering uit te trekken. Aandacht besteden aan een bedrijfsongeval is op lange termijn altijd de beste keuze.