Behaal je NEN3140

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De NEN 3140 wordt door de arbeidsinspectie (ISZW) beschouwd als een invulling van de wettelijke verplichtingen van onder ander artikel 3.5 van het arbeidsomstandighedenbesluit. De verwijzing naar normen staat niet meer in de arbeidsomstandighedenregeling.

Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. De norm gaat primair over werkprocedures. Daarnaast moeten er ook inspecties worden uitgevoerd. Werkgevers moeten hun elektrische objecten periodiek aan een keuring onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen.

ARBO opleidingscentrum kan u hierbij helpen.

Wij bieden de volgende 1 daagse cursussen aan:

  • NEN3140 VP (Vakbekwaam Persoon)
  • NEN3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon)

NEN3140 VP (Vakbekwaam Persoon)

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om zelfstandig veilig elektronische werkzaamheden uit te voeren.

NEN3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon)

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om onder begeleiding / toezicht van een VP-er elektronische werkzaamheden uit te voeren.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wet- en Regelgeving NEN3140
  • ARBO wetgeving
  • Kortsluiting
  • Elektrocutie
  • Metingen verrichten aan of bedienen van een installatie onder spanning
  • Periodieke instructie
  • Vervangen van onderdelen
  • Werkvergunningen en werkverantwoordelijke

Het certificaat en ARBOpas wat de deelnemer ontvangt na het positief afronden van de opleiding is 5 jaar geldig.

Schrijf je vandaag nog in