ARBO Compleet
ARBO Compleet

ARBO Compleet

ARBO opleidingscentrum streeft continu naar het leveren van een nog grotere bijdrage aan veilige arbeidsomstandigheden. Om anderen hierbij te ondersteunen ontwikkelden wij: ARBO compleet. Een opleidingspakket voor het hele bedrijf.
De ondernemer die kiest voor ARBO compleet weet zeker dat zijn (logistieke) medewerkers gecertificeerd zijn en veilig werken.

ARBO compleet staat voor; altijd gecertificeerde medewerkers met oog voor veiligheid tegen een vast maandbedrag.

Een bedrijf heeft te maken met verschillende regels en wetten omtrent veiligheid, gezondheid en milieu. Denk aan de rechten en plichten van werknemers, opslag van gevaarlijke stoffen, gebruik van veilige machines ed.

Vanuit de praktijk blijkt dat het bijhouden van deze processen een grote opgave is voor veel bedrijven. ARBO compleet zorgt dat deze processen en certificering binnen uw bedrijf optimaal worden ingezet, up-to-date blijven en waar nodig worden aangepast.

Basis

Zorgt er voor dat de medewerkers die gebruik maken van mobiele arbeidsmiddelen voldoende deskundig zijn. Zij verzorgt de opleidingen van de (nieuwe) medewerkers, meld wanneer herscholing noodzakelijk is en verstrekt de benodigde bewijzen om de deskundigheid aan te tonen.

Comfort

Ontlast de ondernemer volledig voor artikel 17.7c naast de diensten van het BASIS pakket worden ook de mobiele arbeidsmiddelen periodiek gekeurd en vinden er periodieke Quick Scans werkplekken plaats. De bevindingen worden geregistreerd en gerapporteerd. Op basis van deze rapportages levert zij input aan de RI&E en toolboxmeting.

Plus

Gaat zelfs nog een stap verder. Middels uitgekiend maatwerk worden ook anderen ARBO vaardigheden als VCA en BHV beheerd. “ARBO compleet” bewaakt dat voldaan wordt aan de benodigde percentages en zorgt middels dynamische productontwikkeling dat het cursusmateriaal up to date is.

In alle gevallen maakt de klant gebruik van een klantportal. Hierin worden de basisgegevens van de medewerkers en machines geregistreerd. Op basis van het aantal medewerkers, machines en de verschillende opleidingen genereerd ARBO comfort automatisch een incompany opleidingschema. De medewerkers worden hiervoor uitgenodigd en onze instructeurs verzorgen de opleiding aan de hand van de meest actuele stand van zaken. Niet alleen het individuele niveau van een cursist wordt bewaakt, het systeem bewaakt bijvoorbeeld ook of voldaan wordt aan het gewenste percentage opgeleide BHV-ers. Dreigt dit onder de afgesproken grens te dalen dan worden seinen afgegeven en een motivatie programma voor deelname gestart. Als er een nieuwe medewerker wordt aangemeld die voor zijn functioneren niet kundig is, bieden wij binnen 48 uur de passende certificering aan op 1 van onze locaties.

Tarieven:

ARBO compleet is niet alleen uniek in zijn dienstverlening maar ook in zijn tariefstelling. Door te werken met een vast bedrag per maand, worden budgetten nooit meer overschreden. Vaste kosten voor een dynamische dienstverlening in de vorm van een opleidingspakket. Wij zijn ervan overtuigd dat elke onderneming met meer dan 25 logistieke medewerkers kosten kan reduceren door voor ARBO compleet te kiezen. Veilig werken? Neem de uitdaging aan en vul vandaag nog het aanvraagformulier in.

Vul vandaag nog het aanvraagformulier in!