Algemene voorwaarden

Aanmelden voor een opleiding:

Cursisten aanmelden vindt plaats via de website. Na het aanmelden wordt direct per mail een bevestiging gestuurd. De aanmelding is definitief als er op de button ‘bevestigen’ is geklikt. De betaling vindt aansluitend op het aanmelden van de cursisten plaats. Wordt er gekozen om op een ander tijdstip te betalen, dan wordt er € 10,00 excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Betaling dient in alle gevallen te geschieden vóór de cursusdatum.

Cursuslocatie:

ARBO opleidingscentrum heeft meer dan tien eigen locaties. De locaties beschikken over een leslokaal, pauzeruimte en een binnen of buiten gelegen praktijkoefenruimte. Bij al onze vestigingen is in de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid. ARBO opleidingscentrum maakt voor de praktische toets gebruik van haar eigen materiaal. De praktijkoefenruimtes zijn dusdanig ingericht dat zij geschikt zijn voor het oefenen van de meest voorkomende praktijk situaties. Bij een aantal cursussen zoals SOG en code 95 worden aanvullende eisen gesteld. Zij worden niet standaard op alle vestigingen aangeboden.

INCOMPANY en eigen materiaal:

Als ARBO opleidingscentrum INCOMPANY opleidingen verzorgt worden er afspraken gemaakt over het wel of niet meenemen van het praktijkoefenmateriaal. Veel organisaties hebben een voorkeur voor het gebruik van eigen materiaal. Hierdoor wordt het mogelijk de lesstof nog specifieker af te stemmen op de dagelijkse praktijk. Dit verhoogt de betrokkenheid van de werknemers. Als eigen materiaal wordt gebruikt dient dit uiteraard gekeurd en verzekerd te zijn. Als de opdrachtgever hierbij in gebreke blijft behoudt ARBO opleidingscentrum zich het recht voor het praktijkgedeelte niet af te nemen, zonder dat hiervoor restitutie zal plaatsvinden.

Slagingsgarantie:

Wij kunnen uiteraard niet garanderen dat de kandidaat slaagt maar onder de begeleiding van onze instructeurs is het vrijwel altijd mogelijk om tot een voldoende eindresultaat van de opleiding te komen. Mocht een kandidaat onverhoopt niet voldoen aan de gestelde eisen, dan zal met de opdrachtgever worden overlegd of een herkansing gewenst en/of mogelijk is. De belangrijkste redenen waarom cursisten geen certificaat wordt toegekend zijn: onvoldoende tonen bewust veilig handelen en onvoldoende gedoseerde machinebeheersing.

Cursusdatum:

Op onze websites bieden wij continu cursussen aan. Het kan voorkomen dat de ideale datum er niet tussen staat. Aarzel dan niet en neem contact op. Wij zullen altijd proberen om tot een oplossing te komen.

Wij doen onze uiterste best om elke cursus doorgang te laten vinden. Mocht het echter onverhoopt zo zijn dat dit niet mogelijk is, dan zal ARBO opleidingscentrum actief in overleg treden met de cursisten voor een geschikte alternatieve datum. ARBO opleidingscentrum zal nimmer een vergoeding aan de cursist verschuldigd zijn groter dan de kosten van deelname aan de opleiding.

Annuleren en verplaatsen:

Helaas kan het voorkomen dat een cursist bij nader inzien toch niet kan of wil deelnemen aan een opleiding. Tot vijf werkdagen voor de cursus is het mogelijk om tegen een vergoeding van € 25,00 excl. BTW de cursus te verplaatsen naar een andere datum of een andere deelnemer in plaats te stellen van de oorspronkelijke cursist.

Geen andere datum of andere cursist, dan hanteren wij de volgende regeling bij annuleringen of het niet komen opdagen bij een cursus:

 • meer dan 15 werkdagen voor de cursus; 100% restitutie kosten opleiding minus € 25 excl. btw aan administratiekosten,
 • 10-14 werkdagen voor de cursus; 75% restitutie kosten opleiding,
 • 6-9 werkdagen voor de cursus; 50% restitutie kosten opleiding,
 • 2-5 werkdagen voor de cursus; 25% restitutie kosten opleiding,
 • 0-1 werkdagen voor de cursus; geen restitutie.

Certificaat en ARBO pas:

Iedere deelnemer die met voldoende resultaat een opleiding bij ARBO opleidingscentrum afrond ontvangt per mail een certificaat en per post de ARBO pas. Hiermee wordt de deelname aan en het slagen voor de opleiding aangetoond. Mocht een cursist de pas en/of het certificaat kwijt zijn geraakt dan zal ARBO opleidingscentrum op verzoek een nieuw exemplaar verstrekken. De kosten voor een nieuw certificaat of een nieuwe ARBO pas bedragen € 15.00 excl. BTW. ARBO opleidingscentrum behoud zich het recht voor geen certificaten en/of passen te verstrekken zolang de kosten van de genoten opleiding nog niet zijn voldaan.

Foto’s en beelden:

Het is mogelijk dat ARBO opleidingscentrum gedurende de cursus beelden vastlegt. Deze beelden, gebruiken wij zowel voor interne evaluatie als voor promotionele doeleinden. Mocht een opdrachtgever en/of deelnemer bezwaar hebben tegen het vastleggen van beelden, dan verzoeken wij aan dit aan te geven; bij voorkeur vooraf of bij het geven van de opdracht doch uiterlijk bij aanvang.

Geheimhouding:

Met name als ARBO opleidingscentrum incompany opleidingen verzorgt kan het gebeuren dat zij de beschikking krijgt over vertrouwelijke informatie of inzicht in bijzondere procesvoering. ARBO opleidingscentrum zal dergelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

Actievoorwaarden ARBO opleidingscentrum

 •          Het is niet mogelijk gelijktijdig gebruik te maken van meerdere acties mbt dezelfde opleiding
 •           Indien meerdere acties gelijktijdig van toepassing zijn op een cursist geld alleen de actie met de hoogste korting
 •           Indien acties voor een beperkt aantal producten geldig zijn staat dit aangegeven
 •          Algemene acties kunnen een beperkte looptijd hebben, individueel uitgereikte actiecodes behouden hun geldigheid
 •          Actiecodes zijn niet inwisselbaar voor contanten
 •           Groepstrainingen zowel incompany als op locaties van ARBO opleidingscentrum zijn uitgesloten van acties
 •          Wederverkopers zijn uitgesloten van acties
 •          Acties kunnen niet achteraf gecombineerd worden met eerder geplaatste opdrachten

 

Betalen met VVV cadeaukaart
VVV Cadeaukaart. Altijd welkom, van winkel tot web
De VVV Cadeaukaart is een samenvoeging van de “online only” besteedbare VVV Giftcard en de papieren, fysiek te besteden VVV Cadeaubon. Nu kun je met één cadeaukaart kiezen uit miljoenen producten bij duizenden winkels en andere bestedingspunten evenals bij honderden webshops.

Lees ook de Gebruikersvoorwaarden van de VVV Cadeaukaart .