VCA
VCA

VCA

Veiligheid

Gezondheid

Milieu

Veilig werken? Volg een VCA cursus

VCA opleidingscentrum is de opleider voor jouw VCA cursus. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid, milieu- Checklist Aannemers. Tijdens deze VCA cursus worden bedrijven getoetst en gecertificeerd op hun kennis van veiligheid, gezondheid en milieu. Door het toenemende aantal werkgevers, opdrachtgevers en aannemers is het VCA certificaat verplicht gesteld. Je kunt bij VCA opleidingscentrum terecht voor een VCA basiscursus, VCA VOL cursus, VCA examen en VCA VIL VCU.

VCA certificering

VCA cursus voor aannemers in risicovolle branches

Met het certificaat van VCA opleidingscentrum kunnen aannemers aantonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. De VCA cursus maakt de aannemers bewust van de veiligheid op de werkvloer. De VCA cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een branche met een risicovolle omgeving. Voorbeelden van branches met een verhoogd risico:

– Bouwkunde
– Elektrotechniek
– Werktuigbouw
– Andere techniek, zoals schilders, isolatie, brandweer, transport, logistiek, steigerbouw, reiniging, straling, conserveren etc.

Is een VCA cursus verplicht?

Verplicht veilig werken is vastgelegd in de wet, maar het volgen van een VCA cursus is niet per definitie verplicht. Wanneer je in het bezit bent van een VCA certificaat kun je echter wel aantonen dat je geïnstrueerd bent op het gebied van veilig en gezond werken en dus op de hoogte bent van alle risico’s op de werkvloer. De Inspectie SZW voert regelmatig controles uit met betrekking tot veilig en gezond werken. Indien een bedrijf niet aan de richtlijnen voldoet, kan dit leiden tot hoge boetes. Veel opdrachtgevers eisen dan ook een VCA certificaat, waarmee ze aan kunnen tonen dat een werknemer goed is geïnstrueerd.

De veiligheid op de werkvloer verbeteren met een VCA cursus

Iedere werknemer wil aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis. Om ongevallen te voorkomen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat je de juiste instructies hebt gekregen om veilig aan het werk te kunnen. Uiteindelijk zijn zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Daarom is het goed dat een VCA cursus door een opdrachtgever verplicht wordt gesteld.

Waarom is een VCA cursus belangrijk?

Je bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer is belangrijk omdat hiermee een groot deel van de bedrijfsongevallen voorkomen kan worden. Een bedrijfsongeval kan veel kosten of zelfs ernstig lichamelijk letsel met zich meebrengen. Wanneer je als medewerker of leidinggevende een VCA cursus hebt behaald ben je op de hoogte van relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Je veiligheidsbewustzijn wordt hiermee vergroot en de kans dat je door onwetendheid betrokken zult zijn bij een ongeval wordt verkleind.

Maak vandaag de eerste stap naar veiliger werken!